Na dalekiej Ukrainie Książka i Wiedza, Warszawa 2007