PAWEŁ WOJCIECHOWSKI, prezes Polskiej Agencji Informacji i Inwestycji Zagranicznych
RAFAŁ GUZ