Aspirant Robert Kania z Biura Prewencji i Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji