Violetta Próchnicka, koordynator streetworkerów w Fundacji Wybieram Wolność
ARCHIWUM