Samochód na sygnale

Pojazdy uprzywilejowane mają specjalne uprawnienia i są specjalnie oznaczone. Wysyłają sygnały świetlne (niebieskie) i dźwiękowe. W Polsce do tej kategorii należą pojazdy straży pożarnej, pogotowia ratunkowego, policji, jednostek ratownictwa chemicznego, Straży Granicznej, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Agencji Wywiadu, Biura Ochrony Rządu, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Inspekcji Transportu Drogowego, Służby Więziennej, kontroli celnej i skarbowej, sił zbrojnych oraz inne, np. straży gminnych, ale na podstawie zezwolenia wydanego przez ministra spraw wewnętrznych i administracji. ¦