GDZIE I KIEDY ODBĘDĄ SIĘ SPOTKANIA Z RODAKAMI W HOLANDII

¦ 27 września, godz. 19.00 Amsterdam, De Rode Hoed Keizersgracht 102

¦ 28 września, godz. 19.00 Haga, Wydział Promocji, Handlu i Inwestycji Ambasady RP Van Lennepweg 51