Przez Warszawę przejeżdża codziennie ponad 35 tys. pojazdów o masie powyżej 16 ton. Dla większości z nich stolica to główny cel podróży
ROBERT GARDZIŃSKI