Zryczałtowane koszty uzyskania przychoduze stosunku pracy w 2007 roku 
  MIESIĘCZNE   ROCZNE  
dla pracowników mieszkających w tej samej miejscowości, gdzie znajduje się zakład pracy i uzyskujących przychody:  
od jednego zakładu pracy od więcej niż   108,50 zł   1302,00 zł
jednego zakładu pracy 108,50 zł 1953,23 zł
dla pracowników dojeżdżających do pracy z innej miejscowości nieotrzymujących dodatku za rozłąkę, uzyskujących przychody:  
od jednego zakładu pracy   135,63 zł 1627,56 zł  
od więcej niż jednego zakładu pracy 135,63 zł 2441,54 zł
dla pracowników dojeżdżających do pracy z innej miejscowości i otrzymujących dodatek za rozłąkę, uzyskujących przychody:  
od jednego zakładu pracy   108,50 zł 1302 zł  
od więcej niż jednego zakładu pracy 108,50 zł 1953,23 zł