Stawki opłat produktowych dla opakowań 
Poz.   Symbol PKWiU   Rodzaje opakowań (jednostkowych, transportowych i zbiorczych)   Jednostkowa stawka w zł za 1 kg  
1 bez względu na symbol PKWiU   opakowania z tworzyw sztucznych 1)   2,68  
2 bez względu na symbol PKWiU   opakowania z aluminium   1,34  
3 bez względu na symbol PKWiU   opakowania ze stali, w tym z blachy stalowej 1)   0,80  
4 bez względu na symbol PKWiU   opakowania z papieru i tektury 1)   0,64  
5 bez względu na symbol PKWiU   opakowania ze szkła gospodarczego, poza ampułkami 1)   0,25  
6 bez względu na symbol PKWiU   opakowania z materiałów naturalnych (drewna i tekstyliów)1)   0,32'  
Objaśnienie: 1) Nie dotyczy opakowań mających bezpośredni kontakt z produktami leczniczymi określonymi w przepisach ustawy z 6 września 2001 r. - Prawo farmaceutyczne (DzU z 2004 r. nr 53, poz. 533, z późn. zm.) oraz opakowań po środkach niebezpiecznych w rozumieniu przepisów ustawy z 11 maja 2001 r. o opakowaniach i odpadach opakowaniowych (DzU nr 63, poz. 638, z późn. zm.).