Stawki opłat produktowych dla produktów 
Poz.   SymbolPKWiU   Rodzaj produktu   Jednostkowastawkaw zł za 1 sztukę  
1 31.40.23   akumulatory niklowo-kadmowe:  
    - małogabarytowe (wraz z pakietami 1)):  
    o masie do 50 g 0,52
    o masie 51-150 g 1,55
    o masie 151-750 g 6,23
    o masie 751-2000 g 20,77
    wielkogabarytowe o masie powyżej 2000 g 2) 27,00
2   31.40.23 akumulatory niklowo-żelazowe oraz inne akumulatory elektryczne:    
    - małogabarytowe (wraz z pakietami): guzikowe   0,04  
    o masie do 50 g   0,133),5)  
      0,324)  
    o masie 51-150 g   0,543),5)  
      1,524)  
    o masie 151-250 g   1,083),5)  
      3,044)  
    o masie 251-2000 g   2,063)  
      3,204)  
    - wielkogabarytowe o masie powyżej 2000 g 2)   27,00  
3   31.40.1, z wyłączeniem 31.40.12 ogniwa i baterie galwaniczne oraz ich części z wyłączeniem    
    części ogniw i baterii galwanicznych    
    - guzikowe   0,04  
    - baterie pierwotne i pozostałe baterie wtórne:    
    o masie do 50 g   0,133),  
      0,324)  
    o masie 51-150 g   0,543),5)  
      1,524)  
    o masie 151-250 g   1,083),5)  
      3,044)  
    o masie 251-2000 g   2,063),5)  
      3,204)  
Objaśnienia: 1) Dla pakietów jest to suma wysokości stawek opłat produktowych ogniw pojedynczych (akumulatorów małogabarytowych). 2) Dla akumulatorów wielkogabarytowych zbudowanych z wielokrotności ogniw pojedynczych jest to suma wysokości stawek opłat produktowych poszczególnych ogniw pojedynczych (akumulatorów wielkogabarytowych lub wielko- i małogabarytowych). 3) Niklowo-wodorkowe. 4) Litowe, litowo-jonowe. 5) Cynkowo-węglowe, alkaliczne, cynkowo-powietrzne.