Dochód pracownika zwolniony z podatkupodczas czasowego pobytu za granicą 
Państwo   Waluta   Kwota dochodu zwolnionaza każdy dzień (dieta x 30 proc.)  Kwota dochodu zwolniona za cały 2007 r.proc.) (zakładając, że pracownik przez cały rokprzebywa za granicą i w tym czasie pozostajew stosunku pracy) 
Australia AUD 26,10 (87 x 0,30) 9526,50 (26,10 x 365)
Austria EUR 13,50 (45 x 0,30) 4927,50 (13,50 x 365)
Belgia EUR 13,50 (45 x 0,30) 4927,50 (13,50 x 365)
Białoruś USD 13,50 (45 x 0,30) 4927,50 (13,50 x 365)
Bułgaria EUR 10,80 (36 x 0,30) 3942 (10,80 x 365)
Chiny USD 13,80 (46 x 0,30) 5037 (13,80 x 365)
Chorwacja EUR 10,80 (36 x 0,30) 3942 (10,80 x 365)
Cypr EUR 9,90 (33 x 0,30) 3613,50 (9,90 x 365)
Czechy EUR 9,90 (33 x 0,30) 3613,50 (9,90 x 365)
Dania DKK 97,20 (324 x 0,30) 35478 (97,20 x 365)
Estonia EUR 11,70 (39 x 0,30) 4270,50 (11,70 x 365)
Finlandia EUR 12,60 (42 x 0,30) 4599 (12,60 x 365)
Francja EUR 13,50 (45 x 0,30) 4927,50 (13,50 x 365)
Grecja EUR 13,50 (45 x 0,30) 4927,50 (13,50 x 365)
Hiszpania EUR 14,40 (48 x 0,30) 5256 (14,40 x 365)
Irlandia EUR 13,50 (45 x 0,30) 4927,50 (13,50 x 365)
Japonia JPY 2070 (6900 x 0,30) 755 550 (2070 x 365)
Kanada CAD 20,10 (67 x 0,30) 7336,50 (20,10 x 365)
Litwa EUR 9,90 (33 x 0,30) 3613,50 (9,90 x 365)
Łotwa EUR 14,40 (48 x 0,30) 5256 (14,40 x 365)
Niemcy EUR 12,60 (42 x 0,30) 4599 (12,60 x 365)
Norwegia NOK 120,30 (401 x 0,30) 43 909,50 (120,30 x 365)
Portugalia EUR 14,40 (48 x 0,30) 5256 (14,40 x 365)
Rosja USD 15 (50 x 0,30) 5475 (15 x 365)
Rumunia EUR 10,80 (36 x 0,30) 3942 (10,80 x 365)
Słowacja EUR 9,90 (33 x 0,30) 3613,50 (9,90 x 365)
Słowenia EUR 10,80 (36 x 0,30) 3942 (10,80 x 365)
Stany Zjednoczone Ameryki (USA) USD 13,80 (46 x 0,30) 5037 (13,80 x 365)
Szwajcaria CHF 23,40 (78 x 0,30) 8541 (23,40 x 365)
Szwecja SEK 105,30 (351 x 0,30) 38 434,50 (105,30 x 365)
Turcja EUR 9,90 (33 x 0,30) 3613,50 (9,90 x 365)
Ukraina USD 14,40 (48 x 0,30) 5256 (14,40 x 365)
Węgry EUR 9,90 (33 x 0,30) 3613,50 (9,90 x 365)
Wielka Brytania GBP 9,60 (32 x 0,30) 3504 (9,60 x 365)
Włochy EUR 12,60 (42 x 0,30) 4599 (12,60 x 365)