Ważne limity na 2007 rok 
  w euro w złotych
Wartość sprzedaży uprawniająca do zwolnienia podmiotowego z VAT (za rok poprzedni i w roku bieżącym) 10 000 39 700
Wartość wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów uprawniająca do zwolnienia podmiotowego z VAT (za rok poprzedni i w roku bieżącym) 10 000 39 700
Wartość sprzedaży uprawniająca do statusu małego podatnika VAT (za rok poprzedni) 800 000 3 180 000
Kwota prowizji uprawniająca do statusu małego podatnika 30 000 119 000
Wartość sprzedaży wysyłkowej, której nieprzekroczenie uprawnia do nieopodatkowania tej sprzedaży w Polsce VAT 35 000 139 000
Wielkość przychodów za rok poprzedni uprawniająca do opodatkowania ryczałtem ewidencjonowanym 250 000 995 875
Wielkość przychodów za rok poprzedni uprawniająca do opłacania ryczałtu kwartalnie 25 000 99 587,50
Kwota przychodów z najmu w roku bieżącym opodatkowana 8,5-proc. ryczałtem 4000 15 934
Kwota przychodów za rok poprzedni zobowiązująca do prowadzenia ksiąg rachunkowych 800 000 3 186 800
Wartość przychodu ze sprzedaży (wraz z kwotą należnego VAT), której nieprzekroczenie powoduje, że podatnik ma status małego podatnika uprawnionego do jednorazowej amortyzacji i kwartalnego wpłacania zaliczek 800 000 3 180 000
Wartość środków trwałych wprowadzonych do ewidencji środków trwałych w 2007 r., od których można dokonać jednorazowego odpisu amortyzacyjnego 50 000 199 000