Stawki odsetek ustawowych (cywilnych)w stosunku rocznym 
Stawka w proc.Okres obowiązywania Podstawa prawna
54 od 1 maja 1993 DzU z 1993 r. nr 33,
  do 14 grudnia 1995 poz. 148
46 od 15 grudnia 1995 DzU z 1995 r. nr 141,
  do 31 grudnia 1996 poz. 694
35 od 1 stycznia 1997 DzU z 1996 r. nr 151,
  do 14 kwietnia 1998 poz. 713
33 od 15 kwietnia 1998 DzU z 1998 r. nr 45,
  do 31 stycznia 1999 poz. 270
24 od 1 lutego 1999 DzU z 1999 r. nr 7,
  do 14 maja 1999 poz. 52
21 od 15 maja 1999 DzU z 1999 r. nr 43,
  do 31 października 2000 poz. 429
30 od 1 listopada 2000 DzU z 2000 r. nr 90,
  do 14 grudnia 2001 poz. 996
20 od 15 grudnia 2001 DzU z 2001 r. nr 143,
  do 24 lipca 2002 poz. 1612
16 od 25 lipca 2002 DzU z 2002 r. nr 117,
  do 31 stycznia 2003 poz. 1009
13 od 1 lutego 2003 DzU z 2003 r. nr 14,
  do 24 września 2003 poz. 137
12,25 od 25 września 2003 DzU z 2003 r. nr 166,
  do 9 stycznia 2005 poz. 1613
13,5 od 10 stycznia 2005 DzU z 2005 r. nr 3,
  do 14 października 2005 poz. 16
11,5 od 15 października 2005 DzU z 2005 r. nr 201,
    poz. 1662