Skala podatkowa na 2007 rok 
Podstawa obliczeniapodatku w złotych   Podatek wynosi  
ponad   do  
  43 405 19 proc. minus kwota zmniejszająca
    podatek 572 zł 54 gr
43 405 85 528 7674 zł 41 gr + 30 proc. nadwyżki ponad 43 405 zł
85 528   20 311 zł 31 gr + 40 proc. nadwyżki ponad 85 528 zł