Jewgienij Satanowski, szef Instytutu Bliskiego Wschodu w Moskwie
WWW.C-SOCIETY.RU