Prof. dr hab. Ryszard Górecki rektor Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
JAKUB DOBRZYŃSKI