Andrzej Sadowski, wiceprezydent Centrum im. Adama Smitha
SEWERYN SOƁTYS