Broderio Matthiasen, Stefan Czarniecki
MWP W WA R S Z AW I E , M U Z E U M NA R O D O W E W E W R O C Ł AW I U
Śluby Jana Kazimierza na obrazie Jana Matejki
MWP W WA R S Z AW I E , M U Z E U M NA R O D O W E W E W R O C Ł AW I U