Bartłomiej Gutowski historyk sztuki, wykładowca UKSW
Paweł Moszczyński grafik, znawca architektury, szef sekcji infografiki "Rzeczpospolitej"
Siedziby rodowe, pałace i fortece
PAW E Ł M O S Z C Z Y Ń S K I