Jerzy Hoffman oraz Mariusz Dmochowski jako Jan III Sobieski w końcowej scenie "Pana Wołodyjowskiego"
ANDRZEJ WIKTOR , PAWEŁ SZCZEPANIAK
Jerzy Hoffman, reżyser
ANDRZEJ WIKTOR , PAWEŁ SZCZEPANIAK