Henryk Rodakowski Jan Wilczek błagający Sobieskiego o pomoc dla Wiednia
ARCHIWUM "MÓWIĄ WIEKI", MN W WARSZAWIE, KONIN KLIJKE BIBLIOTHEEK W HADZE
Leopold I
ARCHIWUM "MÓWIĄ WIEKI", MN W WARSZAWIE, KONIN KLIJKE BIBLIOTHEEK W HADZE
Oblężenie 1683 rys. Nicolaas Visscher
ARCHIWUM "MÓWIĄ WIEKI", MN W WARSZAWIE, KONIN KLIJKE BIBLIOTHEEK W HADZE