Niedługo na odnowionym fragmencie Traktu pojawią się autobusy
JAKUB OSTAŁOWSKI