O tym jak zatrzymać dobrych pracowników dyskutowali na panelu "Rz" (od lewej) Aleksander Paklons, Francois Colombie, prowadząca debatę Danuta Walewska i Zbigniew Lazar
MICHAŁ WALCZAK