PT 91 E (Malaj) - pierwszy pokaz na Salonie Obronnym w Kielcach
MICHAƁ WALCZAK