Andrzej Dąbrowski, metodyk ze szkoły języków obcych Poliglota
ARCHIWUM
Dobrze, by szkoła należała do Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Jakości w Nauczaniu Języków Obcych PASE lub do EAQUALS
GRZEGORZ HAWAŁEJ