Przykład 5

Przedsiębiorca będący w rozumieniu updof tzw. małym podatnikiem kupił w styczniu 2007 r. za 120 000 zł maszynę do robót drogowych. Na podstawie art. 22k ust. 8 updof w miesiącu tym dokonał jednorazowego odpisu amortyzacyjnego. Jakie koszty uzyskania przychodu wystąpią w razie zbycia maszyny w styczniu 2008 r.?

Ponieważ w formie jednorazowego odpisu amortyzacyjnego ujęto w kosztach uzyskania przychodu kwotę równą wartości początkowej, koszt zbycia środka trwałego wyniesie 0 zł; wartość początkowa = 120 000 (cena nabycia) - 120 000 (amortyzacja) = 0. W związku z tym cały uzyskany przychód będzie dochodem do opodatkowania z tej transakcji.