Zapobiegać, ratować, odbudować
Zarządzanie kryzysowe to działalność organów administracji publicznej, które mają:

¦ zapobiegać sytuacjom zagrożenia dla funkcjonowania społeczeństwa oraz instytucji publicznych
¦ być przygotowane do ich opanowania
¦ reagować z pomocą służb ratowniczych, w tym nieść pomoc poszkodowanym
¦ odbudować zniszczenia, w tym infrastrukturę.

Ustawa tworzy czterostopniowy system zarządzania kryzysowego.

Na szczeblu krajowym odpowiada za nie rząd, w województwie - wojewoda, w powiecie - starosta, w gminie - wójt, burmistrz, prezydent miasta.