Akcje 20 największych spółek giełdowych
Obligacje skarbowe
Depozyty bankowe