Jak liczyliśmy opłacalność
  •  Wszystkie inwestycje rozpoczęliśmy 30 czerwca 2006 r., a efekty podsumowaliśmy 25 czerwca 2007 r.
  • Obligacje skarbowe - przedstawiliśmy wyniki inwestycji w różne typy obligacji. Obliczenia uwzględniają odsetki i prowizje maklerskie. Przyjęliśmy, że odsetki reinwestujemy w papiery tej samej serii.
  • Akcje - wyliczyliśmy zyski z inwestycji w akcje 20 spółek, które były największe na naszej giełdzie rok temu. Założyliśmy, że kupując i sprzedając akcje, płacimy prowizję maklerską.
  •  Fundusze inwestycyjne - jednostki funduszy kupowaliśmy po maksymalnej cenie zakupu z danego dnia. Efekty podsumowaliśmy według wartości aktywów netto funduszu przypadającej na jednostkę.
  •  Depozyty bankowe - zyski z lokat złotowych i walutowych oszacowaliśmy na podstawie średniego oprocentowania w 20 największych bankach. Dolary i euro kupowaliśmy oraz sprzedawaliśmy w kantorach po średnim kursie.