Opinie

Niepewna koniunktura

Piotr Wiśniewski, OFE Bankowy

Dobre perspektywy polskiej gospodarki i ciągły napływ pieniędzy do funduszy akcyjnych sprzyjają wzrostowi cen na giełdzie. Większym zagrożeniem wydaje się sytuacja na globalnym rynku finansowym. Wprawdzie na lokalne minikrachy międzynarodowi inwestorzy już się uodpornili, ale czynników ryzyka wciąż jest wiele, chociażby słabnąca gospodarka amerykańska i niepewna koniunktura na rynku surowców. Dlatego nie można wykluczać spadku indeksów w perspektywie 12 miesięcy.

Gdy rosną stopy

Marek Nienałtowski, Secus Asset Management

Światowa gospodarka ma się całkiem dobrze, a to znajduje odzwierciedlenie w wynikach spółek. Ogromnym zagrożeniem jest coraz wyższa cena pieniądza w największych gospodarkach światowych. W końcu czerwca tego roku średnia stopa procentowa 11 największych banków centralnych na świecie wynosiła 4,41 proc., podczas gdy na koniec 2006 r. było to 4 proc., a na koniec 2005 r. - 3,1 proc. Systematyczne zaostrzanie polityki monetarnej jest niekorzystne dla inwestycji giełdowych. Zmniejsza się premia za ryzyko, czyli różnica między zyskami możliwymi do osiągnięcia z inwestycji bardzo ryzykownych (np. akcje) a tymi uzyskiwanymi z inwestycji bezpiecznych (m. in. obligacje). Poza tym wzrost stóp procentowych w regionach, w których są one obecnie niezwykle niskie (np. Japonia), będzie zmniejszał ilość inwestycji polegających na zaciąganiu kredytów w niskooprocentowanych walutach i lokowaniu tych środków m. in w akcje spółek.

Przygotuje się na korektę

Adam Korecki, DMTMSBrokers

Obecnie najważniejszym zagrożeniem dla dobrej koniunktury na warszawskiej giełdzie jest zaostrzanie polityki pieniężnej przez RPP. Rosnące stopy procentowe mogą negatywnie odbić się na atrakcyjności inwestycji w akcje polskich spółek, zwłaszcza że ich wyceny (mierzone choćby wskaźnikami C/Z czy C/WK) są obecnie bardzo wysokie. Kolejnym zagrożeniem jest sytuacja na giełdach zagranicznych, zwłaszcza w USA i w Chinach. Ewentualne silne załamanie na tamtych rynkach może pociągnąć w dół indeksy na naszej giełdzie. Spadek cen akcji boleśnie odczują osoby inwestujące w fundusze akcyjne. Warto więc zastanowić się, czy już teraz, dopóki wartość jednostek jest wysoka, nie przenieść części pieniędzy z funduszu akcyjnego do zrównoważonego.