Tomasz Bernat, prezes Gardenia Sport w Warszawie
SEWERYN SOƁTYS