Ile na start (w tys. zł)
ZAOPATRYWANIE WYKONAWCÓW NAWIERZCHNI SPORTOWYCH W MATERIAŁY I PRODUKTY

¦ Na początek
Strona internetowa 1
Wyposażenie (komputer, faks, skaner, meble) 9
Aranżacja lokalu, magazynu, alarmy itp. 5
Razem 15

¦ Koszty miesięczne
Wynajęcie lokalu (ok. 20 mkw.) 1,5
Reklama 1,5
Rachunki za telefon, prąd itp. 2,0
Wynajęcie magazynu (ok. 50 mkw.) 2,0
Leasing samochodu 1,5
ZUS, ubezpieczenia itp. 2,0
Inne koszty (paliwo, hotele, delegacje itp.) 3,0
Razem 13,5

¦ Zwrot nakładów możliwy jest po 15 miesiącach przy założeniu, że obrót miesięczny wynosi 150 tys. zł, a marża 10 proc. Po tym okresie średni zysk można szacować na 4 tys. zł miesięcznie.