Wzrost składki oznaczałby wzrost podatków, a na to zgody nie ma. Źle wpłynęłoby to na gospodarkę i poziom bezrobocia

premier Jarosław Kaczyński