Niektórzy muszą od 1 października zainwestować w kasę

Nowe rozporządzenie zlikwidowało kilka zwolnień przedmiotowych. Urządzenia fiskalne będą musiały kupić firmy świadczące usługi:
¦ wspomagające transport drogowy pozostałe, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKWiU 63.21.25),
¦ naukowo-badawcze (PKWiU 73),
¦ w zakresie badań i analiz technicznych (PKWiU 74.30),
¦ reklamowe, z wyłączeniem usług związanych z organizacją reklamy handlowej oraz informacji handlowej i usługowej (PKWiU ex 74.4),
¦ związane z pakowaniem prezentów, paczek pocztowych i podobnych (PKWiU 74.82.10-00.50),
¦ związane z poprawą kondycji fizycznej (PKWiU 93.04.10),
¦ pozostałe, gdzie indziej niesklasyfikowane, z wyłączeniem usług schronisk dla zwierząt (PKWiU ex 93.05).

To jest tylko obowiązek podmiotów, których roczne przychody ze sprzedaży detalicznej przekraczają 40 tys. zł (20 tys. zł w przypadku przedsiębiorstw założonych w 2007 r.)