Władysław Ortyl, sekretarz stanu w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego