Dan Ciampa, Sztuka znajdowania dobrych doradców, Wydawnictwo Helion, Gliwice 2007, str. 279