Wskaźniki i stawki
RYCZAŁTY SAMOCHODOWE

Maksymalne stawki za jeden kilometr przebiegu pojazdów prywatnych używanych do celów służbowych Stawki dotychczas obowiązujące

  • > dla samochodu osobowego:
  • - o pojemności skokowej silnika do 900 cm3 - 0,4894 zł
  • - o pojemności skokowej silnika powyżej 900 cm3 - 0,7846 zł
  • > dla motocykla - 0,2161 zł
  • > dla motoroweru - 0,1297 zł
RYCZAŁTY I DIETY Z TYTUŁU PODRÓŻY SŁUŻBOWEJ

Diety i inne należności za podróże służbowe na terenie kraju wynoszą w 2007 r.:

  • > dieta (pełna) 23 zł
  • > ryczałt za nocleg 34,50 zł
  • > ryczałt za dojazdy 4,60 zł