Przykład rozkładu czasu pracy w równoważnym systemie w przewozach na potrzeby własne
Przykład harmonogramu w przerywanym systemie czasu pracy w przewozach regularnych osób
Przykład miesięcznego harmonogramu w mieszanym systemie czasu pracy w transporcie drogowym
Oświadczenie o dodatkowym zatrudnieniu
Rozkład czasu pracy w podstawowym systemie czasu pracy