Ustanawianie służebności przesyłu

Projekt noweli kodeksu cywilnego przewiduje m.in:

¦ Służebność przesyłu ustanawia się dla przedsiębiorcy, właściciela urządzeń doprowadzających wodę, parę, gaz, prąd...;
¦ powstaje na mocy umowy właściciela nieruchomości z przedsiębiorcą;
¦ zgoda właściciela gruntu wymaga aktu notarialnego;
¦ umowa może być odpłatna lub nie;
¦ gdy właściciel nieruchomości odmówi, służebność (ale tylko za wynagrodzeniem) może ustanowić sąd;
¦ jest składnikiem przedsiębiorstwa i przechodzi na jego nabywcę;
¦ wygasa najpóźniej wraz z likwidacją przedsiębiorstwa;
¦ spory będą rozstrzygane tak jak o służebność drogi koniecznej.

Istotą służebności przesyłu, jak każdej innej służebności, jest to, że uprawniony - tu właściciel sieci - może korzystać z obciążonej nią nieruchomości na tyle, na ile jest to niezbędne do prawidłowego jej funkcjonowania.