Jakie informacje powinny się znaleźć w umowie

¦ Umowa przedwstępna musi zawierać istotne postanowienia umowy przyrzeczonej (czyli np. "ostatecznej" umowy kupna mieszkania, którą potem zawrzemy u notariusza).

¦ Powinien też zostać określony termin, w którym zawarta zostanie umowa przyrzeczona (np. trzy miesiące od podpisania umowy przedwstępnej). Jeśli go nie wskazano, powinna zostać zawarta w odpowiednim terminie wyznaczonym przez kontrahenta żądającego zawarcia umowy.

¦ W umowie przedwstępnej sprzedaży trzeba też wskazać jej przedmiot (czyli np. dokładnie scharakteryzować nabywane mieszkanie) oraz cenę, a przynajmniej podstawy do ustalenia ceny.

¦ Musi się też w niej znaleźć zobowiązanie dotychczasowego właściciela do przeniesienia własności (sprzedaży), a nabywcy do zapłacenia ceny.