Opinie
Musimy sprzedawać poniżej kosztów

Od dawna mówimy‚ że decyzje UKE zmuszają nas do świadczenia usług poniżej kosztów. Teraz niezależny audytor zaakceptował naszą kalkulację, w której uwzględniliśmy zeszłoroczne obiekcje UKE. Liczymy‚ że urząd weźmie pod uwagę jego opinie. Zgodnie z zaaprobowaną kalkulacją kosztów wnieśliśmy o zmianę zasad rozliczeń z innymi firmami telekomunikacyjnymi‚ aby wreszcie były one uzasadnione ekonomicznie. ¦

Ireneusz Piecuch dyrektor wykonawczy TP

W kalkulacji jest za dużo dowolności

Przedstawione przez TP wyniki kalkulacji kosztów budzą wiele wątpliwości. Fakt‚ że audytor zaakceptował sprawozdanie‚ nie oznacza‚ że jest ono prawidłowe i odzwierciedla koszty rzeczywiście efektywnego operatora. Audytor sprawdził jedynie‚ czy kalkulacja została wykonana zgodnie z instrukcją a ta tylko ogólnie określa metodologię wyliczania kosztów. ¦

Grzegorz Grabowski dyrektor ds. regulacji Tele 2