Fundusz remontowy

¦ Nowelizacja przewiduje, że wszystkie nieruchomości spółdzielcze będą rozliczane odrębnie. Spółdzielnie powinny w praktyce prowadzić odrębne fundusze remontowe dla każdej ze swoich nieruchomości i tylko z takiego funduszu opłacać dokonywane remonty. Dlaczego? Bo zarząd spółdzielni musi od 31 lipca prowadzić dla każdej nieruchomości ewidencję i rozliczenie przychodów oraz kosztów związanych z jej eksploatacją i utrzymaniem.

¦ To samo dotyczy wpływów i wydatków funduszu remontowego. Dzięki temu mieszkańcy mają jasność, ile pieniędzy zbierają na remonty i bieżące utrzymanie swoich bloków, a także jakie kwoty i na co są przez spółdzielnie wydawane. Będą też mieli wiedzę, jakimi kwotami przeznaczonymi na inwestycje w ich budynkach dysponuje spółdzielnia.

¦ Również różnica pomiędzy kosztami eksploatacji i utrzymania danej nieruchomości a przychodami z opłat zwiększa odpowiednio przychody lub koszty eksploatacji i utrzymania tej nieruchomości w następnym roku. Dzięki temu wpłacone przez mieszkańców, ale niewykorzystane na remont ich nieruchomości pieniądze nie rozpłyną się we wspólnym dla całej spółdzielni funduszu, ale będą do dyspozycji, gdy powstanie konieczność przeprowadzenia jakiegoś większego remontu. Nie wiadomo jednak, jak długo potrwa wprowadzanie odrębnych ewidencji, bo nie ma w tej sprawie przepisów przejściowych, a wymóg ten zostaje wprowadzony w środku trwającego właśnie roku obrachunkowego, co może wywołać zamieszanie i bałagan.

¦ Wymóg prowadzenia odrębnej ewidencji też budzi wątpliwości konstytucyjne. Forum Samorządowe Spółdzielni Mieszkaniowych Aglomeracji Poznańskiej zwraca uwagę, że to złamanie zasady solidaryzmu w spółdzielni, który wyrażał się w tym, że kredyty na remonty były zaciągane i spłacane przez kilka lat przez spółdzielnie w imieniu wszystkich członków.