Jak powieść przeł. Katarzyna Bieńkowska, Muza SA, Warszawa 2007