My, podziemni. Cisi bohaterowie stanu wojennego WAB, Warszawa 2007