Są jeszcze hektary do wzięcia

W ciągu pół roku Agencja Nieruchomości Rolnych wydzierżawiła prawie 27 tys. ha. W tym czasie odbyło się niecałe 28 tys. przetargów - 24,4 tys. na sprzedaż nieruchomości rolnych i 3,3 tys. na dzierżawę.

W zasobach ANR znajduje się 2,25 mln ha ziemi, w tym w dzierżawie pozostaje prawie 1,9 mln ha, a do rozdysponowania jest jeszcze 350 tys. ha. W 2006 roku agencja sprzedała 107 tys. ha gruntów.