Biuletyn Instytutu Pamięci Narodowej nr 7, lipiec 2007, Wydawnictwo IPN