W tym roku dominują sprzedający. Wartość transakcji insiderów w 2007 r.