LUDWIK SOBOLEWSKI prezes Giełdy Papierów Wartościowych
JERZY DUDEK