Spółka zarządzająca portem w Szymanach nie ma pieniędzy na bieżącą działalność
JAKUB DOBRZYŃSKI