Wydatki pracownicze do kosztów

Wszystkie odszkodowania, w tym za wypadki przy pracy, i kwoty zadośćuczynienia wypłacone na podstawie wyroków sądowych oraz ugód sądowych i pozasądowych, jeśli - mówiąc najogólniej - można je zaliczyć do wydatków na rzecz pracowników, są dla przedsiębiorcy kosztem uzyskania przychodu. To samo dotyczy zwrotu kosztów procesu i odsetek za zwłokę w wypłacie wynagrodzenia i odszkodowania.